ระบบ training ประจำวันอังคาร ณ สำนักงานสาขาสมุทรปราการ