วันหยุดปีใหม่ บริษัท หมอเส็งไทยแลนด์ จำกัด

วันหยุดปีใหม่ บริษัท หมอเส็งไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ฯ จะหยุดทำการตั้งแต่ วันที่ 31 ธ.ค.64 - 3 ม.ค.65 

จะเปิดทำการในวันที่ 4 ม.ค.65