ขอเชิญสมาชิกร่วมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณหมอเส็ง ใน 7 เม.ย.65 นี้

ขอเชิญสมาชิกร่วมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณหมอเส็ง ใน 7 เม.ย.65 นี้

ขอเชิญสมาชิกร่วมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณหมอเส็ง ใน 7 เม.ย.65 นี้