ข่าวดี..สำหรับพี่น้องชาวหมอเส็งทุกท่าน 

 ข่าวดี..สำหรับพี่น้องชาวหมอเส็งทุกท่าน 

 ข่าวดี..สำหรับพี่น้องชาวหมอเส็งทุกท่าน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานของนักธุรกิจหมอเส็ง คณะกรรมการบริหาร บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด จึงจัดให้มีการส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เมื่อซื้อครบ 100 คะแนน ได้รับ ยาหอม 100 มล. จำนวน 1 แพ็ค ( 10 ขวด) ฟรี

2. เมื่อซื้อครบ 200 คะแนน ได้รับ X2 200 มล. หรือ สตาร์ไลฟ์ 111 200 มล. จำนวน 1 ขวด ฟรี

3. เมื่อซื้อครบ 300 คะแนน ได้รับ ยาหอม 100 มล. จำนวน 2 แพค (20 ขวด) และ ผลิตภัณฑ์ 200 มล. จำนวน 1 ขวด ฟรี

Promotion พิเศษ ดีๆแบบนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 18 มิ.ย 65 - 23 มิ.ย 65 เท่านั้น!!!!  สมาชิกหมอเส็งทุกท่านห้ามพลาดกันนะคะ  

 

หมายเหตุ :

1. ต้องซื้อสินค้าภายในบิลเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมบิลได้

2. สินค้าที่แถมเป็นสินค้าที่ไม่มีคะแนน

3. สามารถติดต่อรับของแถมได้ตั้งวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม เท่านั้น

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม